Kornhall & Netz
Med Sten Svensson om skolans (o)likvärdighet

Med Sten Svensson om skolans (o)likvärdighet

April 14, 2021

Har vi gått ifrån grundidén om den sammanhållna skolan? Hur kan vi förstå friskolereformerna och avregleringarna i skolsystemet? Vilka effekter hade marknadsutsättningen och kommunaliseringen av den svenska skolan? 

Sten Svensson är fristående skoldebattör och tidigare chefredaktör för Lärarnas tidning. Han har jobbat som lärare och haft fackliga uppdrag för Lärarförbundet. För Arena Idé har han skrivit rapporterna Systemskiftet – när skolan gick från gemensam till privat och Från likvärdighet till lönsamhet – så blev skolan en marknad. Idag engagerar sig Sten i nätverket för likvärdig skola. 

Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall. 

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. 

Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/ 

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

Citat från Sten

”Sambandet var oerhört tydligt. Aktiebolagsskolorna hade låg lärartäthet, ideellt driva skolor hade hög lärartäthet, kommunala skolor låg mitt emellan … Pengarna gick bort till annat, till vinst, till chefsorganisationer och så vidare. Och användes inte till lärareundervisningen som tanken var.”

”Lärartätheten är mycket viktig. Ju fler elever en lärare har desto svårare blir jobbet, desto tyngre blir det. Och har man för många så kan undervisningen falla ihop.” 

”Privatiseringen den innebär att man flyttar besluten från den demokratiska nivån till enskilda personer genom skolvalet och till företagen som bestämmer när skolorna ska etableras, var dom ska ligga, hur dom ska rekrytera elever och så vidare.”

”Nu har man gått tillbaka till en uppdelad skola igen som är skräddarsydd för dom välutbildades barn. Dom har alla fördelar, får dom högsta betygen, kommer in på dom attraktiva utbildningarna och får toppjobben. Dom andra slås ut i hög utsträckning. Tyvärr är vi där. Detta är den största olyckan som har hänt svensk skolpolitik.”

Om den utforskande spiralen

Om den utforskande spiralen

April 8, 2021

Ingela och Per pratar om ”den utforskande spiralen” som ramverk för kollegialt lärande, och en hel del annat som hänger ihop med systematiskt förbättringsarbete i skolan.

Hur är det att jobba som rektor och hur skapar man en framgångsrik skola? Vilket ledarskap gör att eleverna känner sig trygga och når bra resultat? Och hur kan systemet och ramarna för det systematiska kvalitetsarbete utmanas?

Citat från Ingela:

”Alla våra ansträngningar som vi gör, som handlar om att utveckla undervisningen eller förändra undervisningen, dom kommer inte bli framgångsrika om inte eleven den lärande först känner så här: jag känner mig okej att vara här, jag vet att det finns vuxna som tror på mig här”

”Assumtptions is the mother of all fuck ups”

”Systemet och ramarna för det vi kallar för systematiskt kvalitetsarbete behöver utmanas”

Citat från Per: 

”Rektor är nog troligtvis det svåraste chefsjobbet vi har i Sverige”

”Det finns inga quick fix, men det finns jävligt bra metoder som kan göra nytta”

 

Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall. 

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. 

Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/ 

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

Med Marcus Strömberg om att driva Europas största skolkoncern

Med Marcus Strömberg om att driva Europas största skolkoncern

March 31, 2021

Marcus Strömberg är sedan 2005 vd för Europas största skolkoncern AcadeMedia. Han har en civilingenjörsexman i teknisk fysik och elektroteknik vid Linköping Universitet och har även flera styrelseuppdrag i både bolag och organisationer med anknytning till skolan. 

Hur hamnade Marcus i skolvärlden? Går det att förena rollerna att driva ett stort börsnoterat företag och ha ett viktigt samhällsuppdrag? Vad händer när andelen privata ägna skolor hela tiden ökar och vad får de ekonomiska drivkrafterna för konsekvenser?

Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall. 

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. 

Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/ 

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

Citat från Marcus

”Skolan har blivit min life passion”

”Det som lever växer och jag är så fascinerad att det varje år söker sig fler elever och föräldrar till oss på alla profiler på alla skolor”

”Skola är ett komplext uppdrag och du måste ha det fokus på det du gör”

”Vi ska vara dom som levererar bäst utbildning före varje skattekrona, det tror jag faktiskt vi gör”

”Min bild av det vi gör internationellt, det handlar om att bygga solidaritet”

”Vi är så beroende av förtroende, vi är beroende av att människor ger oss förtroende. Det största förtroendet man kan ge någon ger man oss varje dag … Om det här förtroendet börjar skava, det får så enorma konsekvenser”

”Att få verka som företag i den här kontexten är ju ett otroligt förtroende och det måste vårdas, och det kanske vi har gjort bristfälligt. Men jag hoppas att man kan prata om detta. Det är det som jag tror är vägen framåt”

Med Marcus Larsson från tankesmedjan Balans om marknadsskolans konsekvenser

Med Marcus Larsson från tankesmedjan Balans om marknadsskolans konsekvenser

March 23, 2021

Hur påverkas lärare och elever av marknadsskolan? Vilka konsekvenser skapar New Public Management med ökad konkurrens, målstyrning och kostnadseffektivitet för det svenska skolsystemet? Hur klarar skolan ökade effektiviseringskrav samtidigt som resurserna minskar?

Marcus Larsson är skoldebattör och lärare med fackliga uppdrag inom arbetsmiljöfrågor. Tillsammans med Åsa Plesner driver han sedan 2017 tankesmedjan Balans. De jobbar för att synliggöra hur den politiska styrningen av välfärden skapar psykisk ohälsa hos de som arbetar i vård, skola och omsorg. Marcus har även varit miljöpartistisk kommunpolitiker och suttit i lokalstyrelsen för Lärarförbundet. 

Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall. 

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. 

Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/ 

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

Citat från Marcus Larsson:

”Marknadsskolan leder till att politiker inte har som huvuduppdrag, för en majoritet i en kommun, att skolorna är så bra som möjligt. Utan det är att garantera att här finns det många skolor att välja mellan, här finns det populära skolor.”

”Vi måste gå ifrån den här tron eller grundinställningen är att vi ska få mer för mindre.”

”Den här highchaparral-tävlan vi har. Alla ska bli bäst, det ska inte finnas några dåliga skolor. Det är ju inte att tävla, när man får lite mindre varje år”

”Man behöver inte säga att allt är dåligt. Jag tycker till exempel det är bra med en liten andel alternativ som kan testa olika metoder, som kan experimentera mer. Nu har vi ett enormt experiment med att ha undervisning på engelska”

”Vi har missat det här att allt vi har haft och allt vi fortfarande har, det har ju tillkommit för att många människor gått ihop och sagt det där vill vi ha. Och New Public Management det finns mekanismer där som sågar ner dom grenarna att stå på för dom som vill organisera sig”

Med Anna Kaya om att undervisa nyanlända och svenska som andraspråk

Med Anna Kaya om att undervisa nyanlända och svenska som andraspråk

March 1, 2021

Hur kan lärare stärkas för att alla elever i svensk skola ska få en likvärdig utbildning? På vilket sätt kan flyktingvågen och dess effekter på skolan förstås? Och hur kan undervisningen anpassas i en elevgrupp med stor spridning i språk- och kunskapsutveckling? 

Anna Kaya är grundskolelärare i svenska som andraspråk. Hon arbetar halvtid som samverkansstrateg på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet och halvtid som lärare i förberedelseklass på Sofielundsskolan i Sollentuna kommun. Anna har skrivit boken Att undervisa nyanlända – metoder, reflektioner och erfarenheter.

Citat från Anna Kaya

”Flyktingvågen satte ljus på vad vi behöver göra kring nyanlända elever i svensk skola … Jag tror att vi i framtiden kommer se tillbaka på den här tiden med en annan blick.”

”Resursfördelningssystemet blir orättvist när det gäller just svenska som andraspråk med tanke på elevpengen.”

”Det är dumt att lärare inte får lära sig mer om andraspråksutveckling och hur man lär ut kunskap på ett annat språk, med tanke på att det är 25 procent av eleverna som har utländsk bakgrund.”

”Flerspråkighetsaspekter behöver alla lärare kunskapen om, hur det påverkar inlärningsprocessen och hur man kan dra nytta av flerspråkig resurs.”

”För det första är eleverna i stort sett alltid motiverade. De är så glada över att få gå i skolan, oavsett om de kommer från en internationell skola eller om de är flyktingar. Alla kommer in med nyfiken blick, ’här ska jag lära mig saker’, och alla vill lära sig svenska språket så fort som möjligt.”

”Det är ett så intressant växelspel, att man kan kommunicera med varandra trots att man inte har ett gemensamt språk… Det är utmanade ja, men det ger så otroligt mycket.”

Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall. 

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. 

Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/ 

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

Med professor Hans Hasselbladh om lärarutbildningen i Sverige och Finland

Med professor Hans Hasselbladh om lärarutbildningen i Sverige och Finland

February 9, 2021
Hur formas lärarutbildningen av reformer? Vad är lärarnas roll och hur lika eller olika bör de vara?
 
I avsnittet gästar Hans Hasselbladh som är professor på Örebro Universitet i företagsekonomi med inriktning mot organisationsteori. Han har forskat om reformer i offentlig sektor, professioner, styrning och makt och är radaktör och författare till boken ”Professionalisering av lärarutbildningen: Reformer i Sverige och Finland”.
 
Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall.
 
Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com.
 
Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/
 
Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.
Med Jonas Nilsson och Martin Karlberg om ledarskap i klassrummet

Med Jonas Nilsson och Martin Karlberg om ledarskap i klassrummet

February 5, 2021

Hur blir lärare bättre ledare? Är det tabu att ens ställa frågan?

Gäster är läraren Jonas Nilsson och forskaren Martin Karlberg. De kom nyligen ut med boken ”Handbok i klassrumsledarskap”, ett ämne som allt fler pratar om.

Jonas Nilsson är lärare sedan år 2000. Han föreläser om ledarskapet i klassrummet och är en tongivande röst inom den svenska skoldebatten.

Martin Karlberg är universitetslektor vid Uppsala universitet. Han forskar och undervisar om ledarskap i klassrummet, pedagogisk psykologi och specialpedagogik.

Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall.

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com.

Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

Med rektor Maria Leonardsson

Med rektor Maria Leonardsson

January 21, 2021
Varför blir inte resultaten bättre trots alla våra insatser?
Maria Leonardsson är rektorn som vågade be om hjälp. Med ett nyfiket forskarteam på plats i skolan tvingas alla inblandade att både utvärdera och omvärdera sina förgivettagna sanningar och se sig själva och sitt arbete i ett delvis nytt ljus. Vilka är drivkrafterna hos en ledare som tar till så drastiska åtgärder och vad händer med ledarskapet? Och framför allt; hur gick det? Fick skolan svar på sina frågor?
 
Lyssna gärna på avsnittet med forskarna som utvärderade skolan. Det hittar du här: https://kornhallskogstad.podbean.com/e/med-forskarna-anette-jahnke-och-asa-hirsh/
 

Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall.

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com.

Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

 
Med opinionsbildaren Matilda Westerman

Med opinionsbildaren Matilda Westerman

January 4, 2021

”Jag har blivit rätt cynisk av att jobba i politiken och med opinionsbildning och kommunikation”

Matilda Westerman är mångsysslaren med fokus på skolfrågor. Hon är författare, opinionsbildare och tidigare stabschef på Utbildningsdepartementet under Gustaf Fridolin. Hon är dessutom författare till barnböckerna ”Så funkar Sverige” och ”Du har rätt!”, den senare tillsammans med Jason Timbuktu Diakité.

Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall.

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com.

Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

Med Anna Ekström, utbildningsminister

Med Anna Ekström, utbildningsminister

December 7, 2020

”Den svenska skolan behöver ett stambyte” säger utbildningsminister Anna Ekström (S) i denna intervju. Som avslutas med en julhälsning från Ekström till all skolpersonal.

Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall.

Fler citat från Anna Ekström:

”Jag har fått fatta beslut som är nästan omöjliga att fatta”

”Tiden är mogen för att ta i likvärdighetsproblemen.”

”Jag tycker vi börjar se en ny kraft att vi skulle kunna få en samsyn på den politiska mitten.”

”Jag tror att det är bra, just på den här posten, att inte känna att man ska vara anställningsbar. Man får vara beredd på att vara impopulär.”

”Att hålla skolan öppen, i synnerhet för små barn, har ett mycket högt värde. Att hålla skolan stängd har en mycket stor risk.” 

”Jag förstår att det är jättesvårt att se till att tonåringar håller avstånd. Men det finns andra delar av rekommendationerna som borde vara lättare att uppfylla. Och det finns mer att göra, som jag inte vill lägga på den enskilda rektorns eller enskilda lärarens ansvar, utan som faktiskt tillhör huvudmannens ansvar.”
 

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com.

Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

 
 
 
Podbean App

Play this podcast on Podbean App