Kornhall & Netz
Med Per-Arne Andersson om kvalitetsutveckling i skolan

Med Per-Arne Andersson om kvalitetsutveckling i skolan

June 10, 2021

”Man fokuserar inte på det man borde göra, för man fokuserar på det som det finns pengar till.”

Går det att hålla forskningen fri från politiker och lobbyister? Hur har samtalet om skolan förändrats och hur har det format den svenska undervisningen? Och varför finns det brister i matematikundervisningen?

Per-Arne har varit chef på arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner:s enhet för utbildning och arbetsmarknad. Idag är han vd för SKL International, som arbetar med att stödja decentralisering och lokal demokrati globalt. Per-Arne har länge varit engagerad i utbildningsfrågor och både jobbat som lärare, rektor och förvaltningschef.

Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall. 

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. 

Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/ 

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

Citat från Per-Arne:

”Ibland skulle man behöva en lite mer kraftfull riktning i samtalen om skolan. De tenderar att handla intensivt om saker som har väldigt liten betydelse för att vi ska få bättre kvalitet på skolan.”

”Man fokuserar inte på det man borde göra, för man fokuserar på det som det finns pengar till.”

”Ansvar och mandat hänger ihop. Börjar man pilla på dom här sakerna så har man ansvar för sånt man inte har mandat att sköta eller tvärtom. Då blir det inte riktigt bra.”

Med Nihad Bunar om gränslandet mellan utbildning och migration

Med Nihad Bunar om gränslandet mellan utbildning och migration

June 7, 2021

”Det som frustrerar mig allra allra mest är att mer eller mindre samstämmiga forskningslutsatser platoniskt avfärdas av våra ledande politiker, de som har makt att faktiskt förändra någonting.”

Hur framställs barn och ungdomar med migrationsbakgrund? På vilket sätt påverkar valfriheten skolan i mångkulturella och strukturellt missgynnade områden? Och vad behövs för att förändra grundstrukturen som driver på skol- och boendesegregationen?

Nihad är professor vid specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Hans forskningsområde berör gränslandet mellan migration, utbildning och urban utveckling. Nihad utsågs 2018 av regeringen till särskild utredare för att kartlägga behovet av åtgärder i modersmålsundervisningen och studiehandledningen på modersmål i grundskolan. Idag forskar han både om nyanlända elever i gymnasieskolan och barns och ungdomars uppväxtvillkor.

Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall. 

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. 

Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/ 

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

Citat från Nihad: 

”Vi kan aldrig förstå segregationen och de segregerande mekanismerna och vi bara tittar på vad som händer i vissa bostadsområden som har fått stämpeln ’segregerade’, ’missgynnade’ och så vidare. Vi måste lyfta blicken mot närsamhället.”

”Det som frustrerar mig allra allra mest är att mer eller mindre samstämmiga forskningslutsatser platoniskt avfärdas av våra ledande politiker, de som har makt att faktiskt förändra någonting.”

”Det är något som inte stämmer i det här samhället. Å ena sidan finns det hur mycket pengar som helst men å andra sidan har man inte sylt till bullar till pensionärer i något äldrehem… Jag tycker det är så onödigt. För att vi har råd. Men hur vi fördelar det här är en annan femma.”

”Jag vill bort från viktimiseringen. Jag vill bort från stigmatiseringen. Jag vill precis som ungdomarna säger till mig och min kollegor tillbaka till frågan om individen. Individens skyldigheter och rättigheter.”

”Vad vi gör med det här landet det är ju ett gemensamt ansvar och ju mindre vi hägnar in varandra i artificiella kategorier och behandlar varandra som grupper och inte som individer, desto bättre och lättare blir det att lösa våra gemensamma samhällsutmaningar.”

Med Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet

Med Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet

May 28, 2021

”Vi tillhör sunt förnuft-linjen. Det är de som är extremister. Jag tycker det är en extrem uppfattning att ha det här skolsystemet.”

Har kan vi komma ifrån marknadslogiken som idag styr den svenska skolan? Hur kommer det sig att politiker inte lyssnar på det ökade missnöjet av skolsystemet? Och vilka krafter upprätthåller idag marknadsskolan?

Nooshi Dadgostar blev vald till partiordförande för Vänsterpartiets i oktober förra året. Hon har tidigare varit talesperson för socialförsäkringsfrågor och är den första vänsterpartistiska riksdagsledamot som utsetts till särskild utredare. Nooshi har varit ledamot i Botkyrka kommunfullmäktige och var med och grundade proteströrelsen "Alby är inte till salu" som verkade för att stoppa utförsäljning av allmännyttan i Botkyrka.

Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall. 

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. 

Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/ 

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

Citat från Nooshi:

”Jag vet ju hur det känns för ett barn att hyrorna går upp och mamma och pappa har inte råd att betala. Och det är en otrygghetskänsla, för det betyder så mycket att ha ett tryggt boende.”

”Jag är bekymrad att det inte finns en kraftfullare självkritik och insikt om att det här blev för extremt. Det är för dogmatiskt. Det är för skrivbordsaktigt. Vi måste ändå ha ett ansvar för vissa saker. Vi måste ju säga att skolan är en institution på ett helt annat sätt än att det ska följa en marknadsliberal teori.”

”Vi kan inte ha skolor som läggs ner och byggs upp hela tiden som om det vore en marknad. Bara det är orealistiskt, för då har ju massa barn redan gått i den skolan.”

”Skolan måste vi garantera håller en mycket hög kvalitet redan från början oavsett vad. Det får inte vara så att lärare och rektorer känner att dom ingår i ett spel om kvartalsrapporter och att det är den kommersiella logiken som ska styra deras arbete överhuvudtaget. Det måste vara pedagogiska ledare.”

Med Diane Ravitch om skolan som demokratiskt system

Med Diane Ravitch om skolan som demokratiskt system

May 10, 2021

Diane Ravitch är professor i utbildningsvetenskapen och en av världens mest kända skoldebattörer. Efter att ha varit vice utbildningsminister för både George H. W. Bush och Bill Clinton gjorde Diane en tvärvändning och började rikta skarp kritik mot testning och konkurrens som medel för kvalitetshöjning i skolan. Hon driver nu en mycket framgångsrik blogg där hon skriver om det privata friskolealternativet som ett hot mot det offentliga skolsystemet och demokratin. Läs hennes blogg här: https://dianeravitch.net/

Vad finns det för maktdimensioner i skolsystemet? Vilka konsekvenser får det ”fria” skolvalet för dem med sämst förutsättningar? Vilka ideal styr skolan och hur kan det svenska skolsystemet förstås i en internationell kontext?

Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall. 

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. 

Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/ 

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

Citat från Diane

”Choice itself becomes a value that is more important than every other value... The only thing that matters is that parents are making a choice and it doesn’t matter if it as good choice or a bad choice” 

”The big problem [with privatization] is that it is very inegalitarian… Privatization benefits some and harms many others… The privatization is a rejection of democracy”

”Very wealthy people have always chosen to send their children to private schools, but at their own expense… What is new today is that public should pay for all these separated kind of education”

”I always thought that Sweden, like Switzerland and like the Nordic Countries, is being very social conscious and very aware of the state’s obligations to its citizens” 

”The free market actually promotes inequality and today in the United States we have the most income inequality and wealth inequality probably in our history”

”We have to look out for the least of us, we have to look out for the people who have nothing, who have no choices and make sure they are well served”

”I think choice is a delusion and choice is selfish” 

Om läromedel som likvärdighetsfråga

Om läromedel som likvärdighetsfråga

May 4, 2021

I detta avsnitt pratar Ingela och Per om läromedel och hur synen på läromedel har förändrats i Sverige.

Vilken funktion fyller läromedel för lärare, elever och vårdnadshavare? Hur ser tillgängligheten ut i skolor runt om i Sverige? Hur har synen på läromedel påverkats av den ökade målstyrningen och avregleringen?

Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall. 

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. 

Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/ 

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

Citat från Per

”Kvalitet är inte det stora problemet, det är tillgången. Vi saknar läromedel.”

”De ungdomar som upplever sig själv som fattigare oftare upplever att de inte har tillgång till läromedel.”

”90 procent av de svenska lärarna vill köpa in böcker, med får inte.”

”Det finns en mer positivt syn på läromedel, det finns ett annat sorts intresse från akademin”

“Ropen skalla, läromedel till alla!” 

Med Bengt Westerberg om det socialliberala projektet

Med Bengt Westerberg om det socialliberala projektet

April 26, 2021

Bengt var partiledare för Folkpartiet 1983–1995, riksdagsledamot 1984–1994 och socialminister i den borgerliga regeringen Carl Bildt 1991–1994. I valet 1985 ökade partiets andel av väljarkåren kraftigt, vilket inte minst förknippades med Westerbergs personliga egenskaper och blev känt som ”Westerbergeffekten”. Bengt har sedan dess haft en rad olika uppdrag som styrelseordförande, styrelseledamot, utredare, konsult och också flitigt deltagit i samhällsdebatten. 

Vad är skillnaden mellan socialliberalismen och laissez faire? Vilken betydelse har läsningen för inlärningen i skolan? Vad är Liberalernas plats i dagens politik och har det blivit viktigare för partiet att öka sin makt än att hålla riktningen i sitt moraliska kompass?

Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall. 

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. 

Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/ 

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

Citat från Bengt

”Jag är väldigt kritisk till det beslut man fattade. Jag tycker det skulle vara helt främmande för ett liberalt parti att samverka med och bidra till att ge ökad makt till ett parti som Sverigedemokraterna”

”Skolan är en av de få miljöer som vi alla har egna erfarenhet av, annars pratar vi om miljöer vi vet ganska lite om”

”Det viktigaste om vi ska få en bättre skola det tror jag kanske inte är förstatligandet utan snarare att ge rätt incitament till lärare och samverkan mellan lärare”

”Läsning är en speciell inhämtning av kunskap… Det abstrakta tänkandet påverkas väldigt mycket av bokläsning”

Med Sten Svensson om skolans (o)likvärdighet

Med Sten Svensson om skolans (o)likvärdighet

April 14, 2021

Har vi gått ifrån grundidén om den sammanhållna skolan? Hur kan vi förstå friskolereformerna och avregleringarna i skolsystemet? Vilka effekter hade marknadsutsättningen och kommunaliseringen av den svenska skolan? 

Sten Svensson är fristående skoldebattör och tidigare chefredaktör för Lärarnas tidning. Han har jobbat som lärare och haft fackliga uppdrag för Lärarförbundet. För Arena Idé har han skrivit rapporterna Systemskiftet – när skolan gick från gemensam till privat och Från likvärdighet till lönsamhet – så blev skolan en marknad. Idag engagerar sig Sten i nätverket för likvärdig skola. 

Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall. 

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. 

Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/ 

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

Citat från Sten

”Sambandet var oerhört tydligt. Aktiebolagsskolorna hade låg lärartäthet, ideellt driva skolor hade hög lärartäthet, kommunala skolor låg mitt emellan … Pengarna gick bort till annat, till vinst, till chefsorganisationer och så vidare. Och användes inte till lärareundervisningen som tanken var.”

”Lärartätheten är mycket viktig. Ju fler elever en lärare har desto svårare blir jobbet, desto tyngre blir det. Och har man för många så kan undervisningen falla ihop.” 

”Privatiseringen den innebär att man flyttar besluten från den demokratiska nivån till enskilda personer genom skolvalet och till företagen som bestämmer när skolorna ska etableras, var dom ska ligga, hur dom ska rekrytera elever och så vidare.”

”Nu har man gått tillbaka till en uppdelad skola igen som är skräddarsydd för dom välutbildades barn. Dom har alla fördelar, får dom högsta betygen, kommer in på dom attraktiva utbildningarna och får toppjobben. Dom andra slås ut i hög utsträckning. Tyvärr är vi där. Detta är den största olyckan som har hänt svensk skolpolitik.”

Om den utforskande spiralen

Om den utforskande spiralen

April 8, 2021

Ingela och Per pratar om ”den utforskande spiralen” som ramverk för kollegialt lärande, och en hel del annat som hänger ihop med systematiskt förbättringsarbete i skolan.

Hur är det att jobba som rektor och hur skapar man en framgångsrik skola? Vilket ledarskap gör att eleverna känner sig trygga och når bra resultat? Och hur kan systemet och ramarna för det systematiska kvalitetsarbete utmanas?

Citat från Ingela:

”Alla våra ansträngningar som vi gör, som handlar om att utveckla undervisningen eller förändra undervisningen, dom kommer inte bli framgångsrika om inte eleven den lärande först känner så här: jag känner mig okej att vara här, jag vet att det finns vuxna som tror på mig här”

”Assumtptions is the mother of all fuck ups”

”Systemet och ramarna för det vi kallar för systematiskt kvalitetsarbete behöver utmanas”

Citat från Per: 

”Rektor är nog troligtvis det svåraste chefsjobbet vi har i Sverige”

”Det finns inga quick fix, men det finns jävligt bra metoder som kan göra nytta”

 

Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall. 

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. 

Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/ 

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

Med Marcus Strömberg om att driva Europas största skolkoncern

Med Marcus Strömberg om att driva Europas största skolkoncern

March 31, 2021

Marcus Strömberg är sedan 2005 vd för Europas största skolkoncern AcadeMedia. Han har en civilingenjörsexman i teknisk fysik och elektroteknik vid Linköping Universitet och har även flera styrelseuppdrag i både bolag och organisationer med anknytning till skolan. 

Hur hamnade Marcus i skolvärlden? Går det att förena rollerna att driva ett stort börsnoterat företag och ha ett viktigt samhällsuppdrag? Vad händer när andelen privata ägna skolor hela tiden ökar och vad får de ekonomiska drivkrafterna för konsekvenser?

Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall. 

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. 

Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/ 

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

Citat från Marcus

”Skolan har blivit min life passion”

”Det som lever växer och jag är så fascinerad att det varje år söker sig fler elever och föräldrar till oss på alla profiler på alla skolor”

”Skola är ett komplext uppdrag och du måste ha det fokus på det du gör”

”Vi ska vara dom som levererar bäst utbildning före varje skattekrona, det tror jag faktiskt vi gör”

”Min bild av det vi gör internationellt, det handlar om att bygga solidaritet”

”Vi är så beroende av förtroende, vi är beroende av att människor ger oss förtroende. Det största förtroendet man kan ge någon ger man oss varje dag … Om det här förtroendet börjar skava, det får så enorma konsekvenser”

”Att få verka som företag i den här kontexten är ju ett otroligt förtroende och det måste vårdas, och det kanske vi har gjort bristfälligt. Men jag hoppas att man kan prata om detta. Det är det som jag tror är vägen framåt”

Med Marcus Larsson från tankesmedjan Balans om marknadsskolans konsekvenser

Med Marcus Larsson från tankesmedjan Balans om marknadsskolans konsekvenser

March 23, 2021

Hur påverkas lärare och elever av marknadsskolan? Vilka konsekvenser skapar New Public Management med ökad konkurrens, målstyrning och kostnadseffektivitet för det svenska skolsystemet? Hur klarar skolan ökade effektiviseringskrav samtidigt som resurserna minskar?

Marcus Larsson är skoldebattör och lärare med fackliga uppdrag inom arbetsmiljöfrågor. Tillsammans med Åsa Plesner driver han sedan 2017 tankesmedjan Balans. De jobbar för att synliggöra hur den politiska styrningen av välfärden skapar psykisk ohälsa hos de som arbetar i vård, skola och omsorg. Marcus har även varit miljöpartistisk kommunpolitiker och suttit i lokalstyrelsen för Lärarförbundet. 

Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall. 

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. 

Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/ 

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

Citat från Marcus Larsson:

”Marknadsskolan leder till att politiker inte har som huvuduppdrag, för en majoritet i en kommun, att skolorna är så bra som möjligt. Utan det är att garantera att här finns det många skolor att välja mellan, här finns det populära skolor.”

”Vi måste gå ifrån den här tron eller grundinställningen är att vi ska få mer för mindre.”

”Den här highchaparral-tävlan vi har. Alla ska bli bäst, det ska inte finnas några dåliga skolor. Det är ju inte att tävla, när man får lite mindre varje år”

”Man behöver inte säga att allt är dåligt. Jag tycker till exempel det är bra med en liten andel alternativ som kan testa olika metoder, som kan experimentera mer. Nu har vi ett enormt experiment med att ha undervisning på engelska”

”Vi har missat det här att allt vi har haft och allt vi fortfarande har, det har ju tillkommit för att många människor gått ihop och sagt det där vill vi ha. Och New Public Management det finns mekanismer där som sågar ner dom grenarna att stå på för dom som vill organisera sig”

Podbean App

Play this podcast on Podbean App