Kornhall & Netz
Med journalisten Karin Grundberg Wolodarski om experimentet

Med journalisten Karin Grundberg Wolodarski om experimentet

June 23, 2022
Lever vi i Peje Emilssons utopi?
 
I veckans Kornhall & Netz pratar vi med journalisten Karin Grundberg Wolodarski – aktuell med boken Experimentet. Boken är en djupdykning i de beslut som lett till att Sverige idag har en av världens mest avreglerade skolor. Vi diskuterar hur Karins researcharbete sett ut och vad som fick henne att intressera sig för skolfrågan. Vi försöker också gå till botten med varför frågan om skolan är så infekterad samt vad som egentligen varit drivkrafterna bakom de politiska beslut som lett till hur läget ser ut idag.
 
Citat från Karin Grundberg Wolodarski:

”Jag har tagit den där hissen på KB ner till källaren och stålsatt mig och tänkt nu försvinner en till dag i mitt liv!”

”Frågan var väldigt upphetsad, de olika lägren pratar inte med varandra. Det är ju fortfarande så, dom kan ju inte kommunicera kring den här frågan och vi har haft systemet i 30 år!”

”När man införde skolpengen, då hade man ju redan i utbildningsutskottet bestämt att man skulle likställa kommunala skolor och friskolor ekonomiskt men man hade inte bestämt hur det skulle ske.”

”För vissa är det ett ideologiskt projekt skulle jag säga, men för aktiemäklaren är det nog bara rent företagsekonomiskt att han tror på det.”

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com.

Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

Med etnologen Göran Nygren om betyg och lust att lära

Med etnologen Göran Nygren om betyg och lust att lära

June 8, 2022

”Det som är alarmerande ur ett skolperspektiv  är att skolan idag fungerar segregerande. Istället för att motverka sociala orättvisor så skapar den faktiskt [social orättvisor] genom sitt sätt att vara organiserad och strukturerad.”

I veckans avsnitt gästas vi av etnologen och kulturantropologen Göran Nygren, verksam vid Uppsala Universitet. Han har på ett eller annat sätt jobbat med skolfrågor i över 20 år. Förra året disputerade han med avhandlingen ”Jag vill ha bra betyg - en etnologisk studie om höga skolresultat och högstadieelevers praktiker”. Hur kan etnologin hjälpa oss att bygga framtidens skola? Vi diskuterar bland annat huruvida mängden examinerande moment i dagens skolsystem faktiskt göder elevernas lust att lära sig. Vi pratar även om hemmets betydelse för elevernas inlärning och varför detta går stick i stäv med vad skolkommissionen rekommenderade år 1946. 

Citat från Göran Nygren:

”Det som är alarmerande ur ett skolperspektiv  är att skolan idag fungerar segregerande. Istället för att motverka sociala orättvisor så skapar den faktiskt [social orättvisor] genom sitt sätt att vara organiserad och strukturerad.”

”Eleverna upplever en konstant stress på grund av en ständig examinationsnärvaro!”

”Om vi har ett utbildningssystem som skapar elever  som faktiskt inte tycker att kunskap är roligt – det tror jag är förödande i ett långsiktigt perspektiv!”

”För att få höga resultat idag så måste man lägga ner väldigt mycket skolarbete i hemmet.”

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com.

Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

Med journalisten Peter Letmark om boken ”Svensk skola AB”

Med journalisten Peter Letmark om boken ”Svensk skola AB”

May 20, 2022
Peter Letmark är journalist på Dagens Nyheter där han bevakar skolfrågor. Han kommer i dagarna ut med boken "Svensk skola AB – så tog marknaden över ansvaret för våra barn”. 

Boken beskriver i reportageform vilka effekter och konsekvenser besluten om att skapa en skolmarknad har för elever, föräldrar och samhälle.

I podden pratar vi om hans drivkraft att berätta, om aningslösa politiker och varför Peters initiala motstånd till att skriva boken handlade om att hans erfarenhet är att ”skolan är så stängd, lärarna är rädda”. Men att det också var det som till slut gjorde att han skrev den.

 

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/  

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen

Med kommunalpolitikern Peter Vigren om yrkesprogrammens död

Med kommunalpolitikern Peter Vigren om yrkesprogrammens död

April 29, 2022

“Vi lägger väldigt mycket förhoppning till att 15-åringens fria val ska svara upp mot kompetensförsörjningsbehovet i samhället.” 

 

Skolan har i hundratals år haft som uppgift att bilda befolkningen både kunskapsmässigt och socialt, men också att möta landets behov av kompetent arbetskraft. Frågan är om dessa mål ställts åt sidan? Det och mycket mer diskuteras tillsammans med Peter Vigren, före detta gymnasielärare och numera kommunalpolitiker som är aktuell med rapporten “Yrkesprogrammens död – och vad vinstmaximeringsprincipen i skolan har med saken att göra”. 

 

Citat från Peter Vigren:

 

“Det gränsar till en klassfråga”

“Hur kommer det sig att det inte etableras yrkesprogram på friskolorna i tillnärmelsevis samma utsträckning?” 

“Nu finns det inga ekonomiska argument för att välja en teoretisk utbildning.”

“Det är inte så att yrkesprogrammen alls är för folk som har det knepigt i skolan. “

“Risktagandet för en privatföretagare att starta dom här utbildningarna är jättehögt” … “Då är det troligare att du startar program som till exempel samhällsprogrammet.”

“Den jag svarar för är inte en grupp aktieägare som ska ha maximal utdelning på sitt investerade kapital. Den jag svarar för är mitt kommunfullmäktige här i stan.” 

“Det jag hade önskat är att man får bort vinstincitamentet i skolan”

Med Gustav Fridolin, f d utbildningsminister,​​ folkhögskolelärare och författare

Med Gustav Fridolin, f d utbildningsminister,​​ folkhögskolelärare och författare

April 11, 2022

”Idag är politik, på ett lite skadligt sätt, uppbyggt helt runt konflikt.” 

I veckans avsnitt gästas vi av före detta utbildningsministern och numera folkhögskoleläraren, Gustav Fridolin. Han pratar bland annat om sina erfarenheter som utbildningsminister, hur det har påverkat honom som lärare och vilka utmaningar hans efterträdare står inför. Däremellan får vi höra en och annan känga mot socialdemokratin, Fridolins syn på regelstyrning, miljöfrågan, läsning och vilka krafter som gynnas av dagens skolsystem. 

Citat från Gustav Fridolin:

”OECD:s genomlysning visade att många som valde skola, valde faktiskt i slutänden en skola som till och med kan ha varit kunskapsmässigt sämre för deras barn.”

”Annars blir man ju inte regering, utan då blir man administratör.”

”Det antagandet bygger på att socialdemokraternas ideologi är att öppna gruva i Kallak och sänka bensinskatten.”

”Miljöfrågan spelar idag en mer undanskymd tillvaro i debatten här, än vad den gör i andra länder.”

”… motståndet är inte tydligt. Det finns ingen debatt, utan debatten är ’det här borde göras’ och sen ligger det still. Idag är politik, på ett lite skadligt sätt, uppbyggt helt runt konflikt.

Med forskarna Judy Halbert och Linda Kaser

Med forskarna Judy Halbert och Linda Kaser

March 31, 2022

Judy Halbert och Linda Kaser, verksamma vid University of British Columbia i Vancouver, Canada, har under många år och i nära samarbete med andra forskare som t ex Helen Timperly, utformat ett ramverk för skolförbättring genom kollegialt lärande; den utforskande Spiralen.

Ett systematiskt och nyfiket utforskande av hur skolan och undervisningen verkligen upplevs för dem det berör; eleverna, är en viktig breddning och fördjupning av de kvantitativa data och resultat vi ofta har tillgång till genom t ex prov och betyg. Med stöd av ramverket utmanas också biaser och antaganden i beslutsfattandet och sätter fart på det nätverkande professionella emellan som är en förutsättning för hållbar förbättring. Och det moraliska syftet är glasklart; alla lärande ska lämna skolan med värdighet, möjligheter och mening.

 

Vi hörs! 

/

Ingela Netz & Per Kornhall

Med skolminister Lina Axelsson Kihlblom

Med skolminister Lina Axelsson Kihlblom

February 28, 2022

 

”Vi måste ha ett skolsystem som bara har ett fokus. Eleverna ska gå ut skolan med sunt psyke och jättemycket kunskaper. Det är bara det fokuset vi ska ha.”

Veckans Kornhall & Netz gästas av Lina Axelsson Kihlblom. Linas gedigna arbete inom skolan har inte bara prisats med utmärkelser, besök hos Skavlan och smeknamnet Superrektorn – nu har hon posten som skolminister. Vi får höra hennes tankar kring det fria skolvalet, en beskrivning av hennes arbete mot skolsegregation och en diskussion om hur ett rättvist skolsystem bör se ut. 

Citat från Lina Axelsson Kihlblom i podden:

”Till sist handlar det om: kommer alla skolor att vilja ha alla elever? Hur ser vi på uppdraget att undervisa – varför är det så viktigt för vissa skolor att ha vissa elever, varför är det inte bara viktigt att man har elever?”

”Vi har inget skolsystem i Sverige, vi har en fri marknad med skolaktörer.”

”Vi måste ha ett skolsystem som bara har ett fokus. Eleverna ska gå ut skolan med sunt psyke och jättemycket kunskaper. Det är bara det fokuset vi ska ha.”

Med professor Pasi Sahlberg om finsk och internationell utbildningspolitik

Med professor Pasi Sahlberg om finsk och internationell utbildningspolitik

February 18, 2022

”The luxury that Finland has had, is that we have always been coming a few years behind Sweden.” 

Veckans Kornhall & Netz gästas av professorn Pasi Sahlberg som har Harvard, Världsbanken och utbildningsdepartementet i Finland på sitt cv. Dock kom han inte in på den finska lärarutbildningen. 

Pasi har prisats internationellt för böcker såsom Finnish Lessons och Let the Children Play. Idag är han bosatt i New South Wales och delaktig i australisk utbildningspolitik. 

I avsnittet får vi bland annat höra om varför finsk skola är så framgångsrik, skillnaden mellan finsk och svensk utbildningspolitik och om den bakterie som infekterat internationell utbildningspolitik. 

 

Citat från Pasi Sahlberg i avsnittet: 

”Why are some of the education policies and ideas spreading so easily?” 

”When Finland changed, it changed because of the profession. Because educators, teachers and principals used their voice and their expertise to help the government and policymakers to understand what needs to be done next. Here teachers and the profession doesn’t mean anything. Everything is about the parents.” 

Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall. 

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. 

Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/ Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

Med socialborgarrådet Jan Jönsson om socialtjänsten

Med socialborgarrådet Jan Jönsson om socialtjänsten

February 11, 2022

Med socialborgarrådet Jan Jönsson om socialtjänsten

”Socialtjänsten måste ha mer fokus på barns skolframgång och skolresultat som en av de viktigaste, enligt min mening, absolut viktigaste skyddsfaktorn för unga människors framtida liv.” 

Veckans gäst är Jan Jönsson (L) som är socialborgarråd i Stockholm. På Twitter kallar han sig för Rektorn från förorten. Den tidigare socialpedagogen och rektorn pratar bland annat om hur hans erfarenhet i skolan påverkat hans politiska uppdrag. Det har framförallt bidragit till det han nu brinner för att förändra, nämligen socialtjänsten. För hur ser skolans och socialtjänstens samverkan egentligen ut? Och hur borde det funka? Lyssna på socialborgarrådet Jan Jönssons synpunkter i frågan. 

Citat från Jan Jönsson i avsnittet:

”Konstigt nog märkte jag att jag klickade precis med den elevgrupp som jag ville jobba med. Det vill säga i huvudsak tonårspojkar som strular till det. Det har upprepats på varje arbetsplats jag jobbat på.”

 

Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall. 

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/  

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen

Med Jon Pareliussen från OECD

Med Jon Pareliussen från OECD

January 28, 2022

Veckans gäst är en norrman i Paris. Jon Pareliussen jobbar på OECD med ett speciellt ansvar för att bevaka Sverige. Han håller ett extra öga på skolrelaterade frågor.

Varför bryr sig ekonomiorganisationen OECD om utbildning? Hur blev OECDs Pisa-undersökningar slagträn i svensk politisk debatt? Och hur var det nu med den där OECD-rapporten som varnade för marknadiseringen av skolan på 1990-talet?

Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall. 

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/  

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen

Podbean App

Play this podcast on Podbean App