Kornhall & Netz
Med skolreportern Emma Leijnse

Med skolreportern Emma Leijnse

July 3, 2020

”Jag tycker det är intressant att skaffa en gemensam problembild för folk att utgå ifrån. Det är min roll.”

 
Välkommen till veckans avsnitt, med gästen Emma Leijnse, som arbetar som skolreporter på Sydsvenska Dagbladet och har skrivit två böcker om utbildningsfrågor. Och som programledaren Per Kornhall säger i avsnittet – hon väjer inte för de svåra frågorna.

 
Hör om en förfärlig lunch som som fick Emma att bli skolreporter. 
Samt varför är det svårt för henne att få besöka och skriva om de skolor som har bäst resultat.
 
Emma berättar om två mellanstadieklasser som hon följt i tre år. En där elevernas föräldrar har hög utbildning, och en där de har låg. Vad är hennes observationer?
 
Emma analyserar också de uppenbara skillnaderna i betygen mellan tjejer och killar, och hur det påverkar samhället på sikt. 
 
Detta och mycket med i veckans avsnitt.
 
Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per@kornhall.se eller ingela.netz@gmail.com. 
 
Läs mer om podden och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/
 
Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.
 
Med forskarna Anette Jahnke och Åsa Hirsh

Med forskarna Anette Jahnke och Åsa Hirsh

June 17, 2020

En gymnasieskola ber om hjälp. Ingenting de gör höjer resultaten hos eleverna. De har behöriga lärare, ett fint skolbibliotek och alla förutsättningar. De har deltagit i alla insatser och lyft. Men betygen sjunker. 

Är det eleverna det är fel på, har de valt fel program? Eller är det lärarna som inte lyckas lära ut eget ansvar? Varför vågar eleverna inte ställa frågor i klassrummet? Vilka likheter har formativ bedömning med new public management? Några brännande frågor som avhandlas i veckans avsnitt.

Gäster är Anette Jahnke, doktor i pedagogik, lektor på Göteborgs universitet och processledare på Ifous som är ett fristående forskningsinstitut och Åsa Hirsh, docent i pedagogik, också i Göteborg. Tidigare i år utkom deras  rapport för Ifous ”Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?” där de har analyserat olika processer på en kommunal gymnasieskola – på skolans och huvudmannens uppdrag.

Läs Åsas och Anettes rapport här.

I programmet nämns Formativ bedömning. Det är enligt Wikipedia: ”den kontinuerliga bedömningsprocess, minut för minut, timme för timme, där elever får en förståelse för vad som ska läras och olika kvaliteter i lärandet och där läraren genom sin bedömning anpassar (formerar, därav begreppet) undervisningen så att den bättre möter elevernas omedelbara inlärningsbehov.” Det vill säga det bra lärare alltid har gjort. Begreppet blev stort för några år sedan i svensk skola på grund av forskning som visade dess betydelse för elevers lärande, men fick också en annan betydelse här, nämligen arbete med måluppfyllelse med hjälp av olika matriser och återkoppling till eleverna utifrån dessa och/eller vissa specifika inslag i undervisningsmetodik. De två senare har genererat kritik.

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per@kornhall.se eller ingela.netz@gmail.com. 

Läs mer om podden och programledarna på Arena Idés webbsajt

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

Med sociologen Majsa Allelin

Med sociologen Majsa Allelin

May 26, 2020

Marknadsanpassningen påverkar alla skolformer i lika hög grad, visar sociologen Majsa Allelin i sin avhandling "Skola för lönsamhet. Om elevers marknadsanpassade villkor och vardag", som bägge programledarna har sträckläst inför detta avsnitt. Majsa har varit på plats på grundskolor och sett allt från fusk till motsägelsefulla budskap.

Några frågor som besvaras i avsnittet: Varför är både elever och lärare rädda? Vad är skillnaden mellan självständig och självgående? Och vem är egentligen naiv?

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per@kornhall.se eller ingela.netz@gmail.com. 

Läs mer om podden och programledarna på Arena Idés webbsajt

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

Med utredaren Björn Åstrand

Med utredaren Björn Åstrand

May 5, 2020

Regeringens särskilda utredare Björn Åstrand har haft i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Han är gäst i Kornhall & Netz.

Björn Åstrand är lektor vid Umeå universitet och tidigare ledamot av Skolkommissionen

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per@kornhall.se eller ingela.netz@gmail.com. 

Läs mer om podden och programledarna på Arena Idés webbsajt

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

Vad säger eleverna om coronakrisen i skolan?

Vad säger eleverna om coronakrisen i skolan?

April 28, 2020

Gäster är representanter för elevernas perspektiv i skolan, nämligen Leo Gerdén, ordförande för Sveriges Elevråd som organiserar över 11 000 elever i elevråd i grundskolan, och Ebba Kock, ordförande för Sveriges Elevkårer som organiserar 120 000 elever i flera hundra elevkårer på gymnasiet.

Vi är, fortfarande, mitt i en samhällsomvälvande coronakris. Skolan står nästan dagligen i fokus antingen för att allt försöker vara “som vanligt” när ingenting annat är det, med öppna grundskolor t ex, eller för att det verkligen inte är som vanligt alls, med gymnasieskolans fjärrundervisning. Vad tycker och tänker eleverna just nu?

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per@kornhall.se eller ingela.netz@gmail.com.

Läs mer om podden och programledarna på Arena Idés webbsajt.

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

 

Med statssekreteraren Erik Nilsson

Med statssekreteraren Erik Nilsson

April 27, 2020

Vad händer på utbildningsdepartementet?

I den helt unika situation hela samhället befinner sig i denna corona-tid, står skolan där någonstans i mitten som en av de mest centrala samhällsfunktionerna och ska hantera en kris ingen av oss kunde förutse eller ana vidden av.

En som befinner sig mitt i stormens öga när det gäller skolan är dagens gäst som är ingen mindre än utbildningsministern Anna Ekströms statssekreterare, Erik Nilsson. Vad gör/är en statssekreterare egentligen? Hur är det att jobba i stormens öga? Kommer grundskolor behöva stänga? Vad kan vi göra för att inte en generation ungdomar ska få lida för detta? Det är några av frågorna som Erik svarar på.

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per@kornhall.se eller ingela.netz@gmail.com.

Läs mer om podden och programledarna på Arena Idés webbsajt.

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

Med lärarfackordförandena Åsa Fahlén och Johanna Jaara Åstrand

Med lärarfackordförandena Åsa Fahlén och Johanna Jaara Åstrand

April 8, 2020

Vi intervjuar skolans skolans fackliga ledare mitt i krisen. Gäster är Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet och Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

I den helt unika situation Sverige befinner sig i denna coronatid, blir det tydligt att skolan är en av de mest centrala samhällsfunktionerna och den ska nu hantera en kris som ingen av oss kunde förutse eller ana vidden av.

Vilka är de fackliga utmaningarna i coronakrisen?
Kommer eleverna kunna ta igen missad kunskap?
Hur ska lärarna orka?
Vad ska vi göra med sårbara elever som hamnar ”under radarn”?
Den enormt snabba ”tvångsdigitalisering” som i princip alla lärare nu genomgår – vad gör den med professionen på sikt?
Hur går arbetet med en eventuell sammanslagning av lärarfacken?
Detta och mycket mer diskuterar de fackliga ledarna tillsammans med programledarna Per Kornhall och Ingela Netz.

För dig som inte kommer från skolans värld: VFU är en förkortning för verksamhetsförlagd utbildning, och utgör en del av bland annat lärarutbildningarna vid högskolor och universitet.

Några citat ur avsnittet:

Johanna: "Ska våra medlemmar följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer så kostar det dennes lön."

Åsa: "Stor oro för det här kunskapstappet som oundvikligen kommer att ske."

Per: vad era [lärarfackens] medlemmar gör är ju ofta att dubbelarbeta – man gör både det digitala plus att man försöker få den skolverksamhet som pågår att gå runt på den personal som råkar vara frisk den dagen."

Ingela: "Vad kommer hända med lärarprofessionen? Kommer det bli mer stänga in sig på sitt rum och göra sin grej, eller blir det mer vi behöver andra, vi behöver samarbeta?"

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per@kornhall.se eller ingela.netz@gmail.com.

Läs mer om podden och programledarna på Arena Idés webbsajt.

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

Coronakrisen och skolan

Coronakrisen och skolan

April 3, 2020

Välkommen till första avsnittet av Kornhall & Netz!

Och välkommen Ingela Netz, rektor och föreläsare, som är ny programledare tillsammans med den oberoende skolexperten Per Kornhall.

Världen befinner sig i en global pandemi. Enligt FN har mer än 100 länder stängt ner hela eller delar av sina utbildningsväsenden, vilket påverkar uppemot en miljard elever och studenter runtom i världen. 

Det handlar alltså om ett ofrivilligt jätteexperiment med barn. 

Men även skolsystem som fortfarande är öppna, som det svenska, påverkas av att många barn och lärare är hemma med sjukdomssymtom. På vilket sätt, hur hanterar man det? Och finns det några positiva effekter av coronakrisen för skolans och elevernas del?

Detta och mycket annat pratar vi om det första avsnittet av Kornhall & Netz.

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per@kornhall.se eller ingela.netz@gmail.com.

Läs mer om podden och programledarna på Arena Idés webbsajt.

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

Avsnitt 18. Vi gästas av Daniel Riazat

Avsnitt 18. Vi gästas av Daniel Riazat

December 4, 2019

I det sista avsnittet för säsong två av Kornhall & Skogstad gästas vi av Vänsterpartiets utbildningspolitiska talesperson Daniel Riazat. Vi alla vet vad hans parti står i frågor som rör exempelvis fritt skolval och friskolor, men vad har egentligen Riazat att säga om frågor han tidigare varit tyst om – som exempelvis debatten om kunskapssynen i skolan? Det och mycket mer får du reda på om du lyssnar på dagens avsnitt! Intervjuar gör, som vanligt, Isak Skogstad och Per Kornhall. 

Avsnitt 17. Vi gästas av Kristina Axén Ohlin

Avsnitt 17. Vi gästas av Kristina Axén Ohlin

November 20, 2019

I det här avsnittet av Kornhall & Skogstad tar vi tempen på moderaternas utbildningspolitiska talesperson Kristina Axén Ohlin. Vi diskuterar borgerlig självkritik och hur man egentligen ser på effekterna av 1990-talets reformer på skolsegregationen i Sverige. Intervjuar gör som vanligt Per Kornhall och Isak Skogstad.