Kornhall & Netz
Med filosofen Jonna Bornemark om det omätbara

Med filosofen Jonna Bornemark om det omätbara

September 18, 2020

Varför leder strategisk olydnad bland rektorer till bättre skolor?

Veckans gäst är Jonna Bornemark. Hon är professor i filosofi och arbetar på Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Samtalet handlar om New public management i den svenska skolan, vikten av eget omdöme hos lärare samt innebörden av mikro- och makromotstånd. Allt med utgångspunkt i Bornemarks bok Det omätbaras renässans.  

”Det absurda är ju att för statsvetare är det här den mest naiva bild man kan måla upp, jaha ni sätter kärnverksamheten i centrum, men det intressanta är att det faktiskt behöver sägas idag och att det liksom inte är för givet att kärnverksamheten står i centrum.” - Jonna Bornemark

”Jag tänker att språket är mer av en verkstad där vi håller på med de där verktygen. Mitt jobb är att vara nån sorts snickare där och hamra ihop olika typer av begrepp som folk sen fortsätter att bearbeta.” - Jonna Bornemark

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per@kornhall.se eller ingela.netz@gmail.com.

Läs mer om podden och programledarna på Arena Idés webbsajt  https://arenaide.se/kornhall-netz/

Med Per Molander om Jämlikhetskommissionen

Med Per Molander om Jämlikhetskommissionen

September 4, 2020

En skola att samlas kring? 

Veckans gäst är Per Molander. Han är en av Sveriges mest meriterade statstjänstemän, dessutom författare och nu aktuell som ordförande för Jämlikhetskommissionen som regeringen tillsatte 2018 med anledning av de växande klassklyftorna i Sverige. Samtalet kretsar kring vikten av en likvärdig skola för alla och frågan om det går att förena kommersiell verksamhet med myndighetsutövning.  

”Ett gemensamt utbildningssystem med en hög lägsta nivå är det absolut effektivaste instrumentet för att skapa någorlunda jämlika förutsättningar för barn oavsett vilka föräldrar de råkat födas av.” - Per Molander 

Kornhall & Netz är tillbaka med en ny säsong!

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per@kornhall.se eller ingela.netz@gmail.com.

Läs mer om podden och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/

Säsongsavslutning med Ingela och Per

Säsongsavslutning med Ingela och Per

July 11, 2020

Rektor Ingela Netz och skolexperten Per Kornhall ser tillbaka på vårens gäster och pratar om vad de vill gräva i till hösten. Ingela berättar om hur det är att slåss om elever med nya skolor, och Per om det östtyska tempot men också oron som har infunnit sig under pandemin. 

Kornhall & Netz är tillbaka i höst. Glad sommar!
 
Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per@kornhall.se eller ingela.netz@gmail.com.
 
Läs mer om podden och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/
 
Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen
Med Malmös mäktigaste politiker Katrin Stjernfeldt Jammeh

Med Malmös mäktigaste politiker Katrin Stjernfeldt Jammeh

July 11, 2020
”Vi fick igång den positiva skolutvecklingen när vi slutade peka med hela handen” 
”Malmö har en ung befolkning, nästan hälften av invånarna är under 35 år.” 
”Skolan kan öppna många dörrar, men den kan också stänga många dörrar” 
 
Tre citat från veckans gäst, den socialdemokratiska kommunpolitikern Katrin Stjernfeldt Jammeh. Hon är kommunstyrelsens ordförande och finanskommunalråd i Malmö och går igång på skolfrågor.
 
”Vi har de här resultaten för att vi har de här eleverna” brukade Katrin få höra när hon besökte skolor med dåliga resultat. Nu säger lärarna istället: ”Vi har de här eleverna och därför jobbar vi så här”. Hur gick förändringen till? 
 
Katrin berättar även om fördelarna med synlig segregation. Och beskriver ett inbyggt systemfel, där eleverna får betala priset. 
 
Detta och mycket med i veckans avsnitt. 
 
Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per@kornhall.se eller ingela.netz@gmail.com. 
 
Läs mer om podden och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/ 
 
Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.
Med skolreportern Emma Leijnse

Med skolreportern Emma Leijnse

July 3, 2020

”Jag tycker det är intressant att skaffa en gemensam problembild för folk att utgå ifrån. Det är min roll.”

 
Välkommen till veckans avsnitt, med gästen Emma Leijnse, som arbetar som skolreporter på Sydsvenska Dagbladet och har skrivit två böcker om utbildningsfrågor. Och som programledaren Per Kornhall säger i avsnittet – hon väjer inte för de svåra frågorna.

 
Hör om en förfärlig lunch som som fick Emma att bli skolreporter. 
Samt varför är det svårt för henne att få besöka och skriva om de skolor som har bäst resultat.
 
Emma berättar om två mellanstadieklasser som hon följt i tre år. En där elevernas föräldrar har hög utbildning, och en där de har låg. Vad är hennes observationer?
 
Emma analyserar också de uppenbara skillnaderna i betygen mellan tjejer och killar, och hur det påverkar samhället på sikt. 
 
Detta och mycket med i veckans avsnitt.
 
Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per@kornhall.se eller ingela.netz@gmail.com. 
 
Läs mer om podden och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/
 
Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.
 
Med forskarna Anette Jahnke och Åsa Hirsh

Med forskarna Anette Jahnke och Åsa Hirsh

June 17, 2020

En gymnasieskola ber om hjälp. Ingenting de gör höjer resultaten hos eleverna. De har behöriga lärare, ett fint skolbibliotek och alla förutsättningar. De har deltagit i alla insatser och lyft. Men betygen sjunker. 

Är det eleverna det är fel på, har de valt fel program? Eller är det lärarna som inte lyckas lära ut eget ansvar? Varför vågar eleverna inte ställa frågor i klassrummet? Vilka likheter har formativ bedömning med new public management? Några brännande frågor som avhandlas i veckans avsnitt.

Gäster är Anette Jahnke, doktor i pedagogik, lektor på Göteborgs universitet och processledare på Ifous som är ett fristående forskningsinstitut och Åsa Hirsh, docent i pedagogik, också i Göteborg. Tidigare i år utkom deras  rapport för Ifous ”Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?” där de har analyserat olika processer på en kommunal gymnasieskola – på skolans och huvudmannens uppdrag.

Läs Åsas och Anettes rapport här.

I programmet nämns Formativ bedömning. Det är enligt Wikipedia: ”den kontinuerliga bedömningsprocess, minut för minut, timme för timme, där elever får en förståelse för vad som ska läras och olika kvaliteter i lärandet och där läraren genom sin bedömning anpassar (formerar, därav begreppet) undervisningen så att den bättre möter elevernas omedelbara inlärningsbehov.” Det vill säga det bra lärare alltid har gjort. Begreppet blev stort för några år sedan i svensk skola på grund av forskning som visade dess betydelse för elevers lärande, men fick också en annan betydelse här, nämligen arbete med måluppfyllelse med hjälp av olika matriser och återkoppling till eleverna utifrån dessa och/eller vissa specifika inslag i undervisningsmetodik. De två senare har genererat kritik.

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per@kornhall.se eller ingela.netz@gmail.com. 

Läs mer om podden och programledarna på Arena Idés webbsajt

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

Med sociologen Majsa Allelin

Med sociologen Majsa Allelin

May 26, 2020

Marknadsanpassningen påverkar alla skolformer i lika hög grad, visar sociologen Majsa Allelin i sin avhandling "Skola för lönsamhet. Om elevers marknadsanpassade villkor och vardag", som bägge programledarna har sträckläst inför detta avsnitt. Majsa har varit på plats på grundskolor och sett allt från fusk till motsägelsefulla budskap.

Några frågor som besvaras i avsnittet: Varför är både elever och lärare rädda? Vad är skillnaden mellan självständig och självgående? Och vem är egentligen naiv?

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per@kornhall.se eller ingela.netz@gmail.com. 

Läs mer om podden och programledarna på Arena Idés webbsajt

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

Med utredaren Björn Åstrand

Med utredaren Björn Åstrand

May 5, 2020

Regeringens särskilda utredare Björn Åstrand har haft i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Han är gäst i Kornhall & Netz.

Björn Åstrand är lektor vid Umeå universitet och tidigare ledamot av Skolkommissionen

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per@kornhall.se eller ingela.netz@gmail.com. 

Läs mer om podden och programledarna på Arena Idés webbsajt

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

Vad säger eleverna om coronakrisen i skolan?

Vad säger eleverna om coronakrisen i skolan?

April 28, 2020

Gäster är representanter för elevernas perspektiv i skolan, nämligen Leo Gerdén, ordförande för Sveriges Elevråd som organiserar över 11 000 elever i elevråd i grundskolan, och Ebba Kock, ordförande för Sveriges Elevkårer som organiserar 120 000 elever i flera hundra elevkårer på gymnasiet.

Vi är, fortfarande, mitt i en samhällsomvälvande coronakris. Skolan står nästan dagligen i fokus antingen för att allt försöker vara “som vanligt” när ingenting annat är det, med öppna grundskolor t ex, eller för att det verkligen inte är som vanligt alls, med gymnasieskolans fjärrundervisning. Vad tycker och tänker eleverna just nu?

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per@kornhall.se eller ingela.netz@gmail.com.

Läs mer om podden och programledarna på Arena Idés webbsajt.

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

 

Med statssekreteraren Erik Nilsson

Med statssekreteraren Erik Nilsson

April 27, 2020

Vad händer på utbildningsdepartementet?

I den helt unika situation hela samhället befinner sig i denna corona-tid, står skolan där någonstans i mitten som en av de mest centrala samhällsfunktionerna och ska hantera en kris ingen av oss kunde förutse eller ana vidden av.

En som befinner sig mitt i stormens öga när det gäller skolan är dagens gäst som är ingen mindre än utbildningsministern Anna Ekströms statssekreterare, Erik Nilsson. Vad gör/är en statssekreterare egentligen? Hur är det att jobba i stormens öga? Kommer grundskolor behöva stänga? Vad kan vi göra för att inte en generation ungdomar ska få lida för detta? Det är några av frågorna som Erik svarar på.

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per@kornhall.se eller ingela.netz@gmail.com.

Läs mer om podden och programledarna på Arena Idés webbsajt.

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

Play this podcast on Podbean App