Kornhall & Netz

Med Marcus Larsson från tankesmedjan Balans om marknadsskolans konsekvenser

March 23, 2021

Hur påverkas lärare och elever av marknadsskolan? Vilka konsekvenser skapar New Public Management med ökad konkurrens, målstyrning och kostnadseffektivitet för det svenska skolsystemet? Hur klarar skolan ökade effektiviseringskrav samtidigt som resurserna minskar?

Marcus Larsson är skoldebattör och lärare med fackliga uppdrag inom arbetsmiljöfrågor. Tillsammans med Åsa Plesner driver han sedan 2017 tankesmedjan Balans. De jobbar för att synliggöra hur den politiska styrningen av välfärden skapar psykisk ohälsa hos de som arbetar i vård, skola och omsorg. Marcus har även varit miljöpartistisk kommunpolitiker och suttit i lokalstyrelsen för Lärarförbundet. 

Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall. 

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. 

Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/ 

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

Citat från Marcus Larsson:

”Marknadsskolan leder till att politiker inte har som huvuduppdrag, för en majoritet i en kommun, att skolorna är så bra som möjligt. Utan det är att garantera att här finns det många skolor att välja mellan, här finns det populära skolor.”

”Vi måste gå ifrån den här tron eller grundinställningen är att vi ska få mer för mindre.”

”Den här highchaparral-tävlan vi har. Alla ska bli bäst, det ska inte finnas några dåliga skolor. Det är ju inte att tävla, när man får lite mindre varje år”

”Man behöver inte säga att allt är dåligt. Jag tycker till exempel det är bra med en liten andel alternativ som kan testa olika metoder, som kan experimentera mer. Nu har vi ett enormt experiment med att ha undervisning på engelska”

”Vi har missat det här att allt vi har haft och allt vi fortfarande har, det har ju tillkommit för att många människor gått ihop och sagt det där vill vi ha. Och New Public Management det finns mekanismer där som sågar ner dom grenarna att stå på för dom som vill organisera sig”

Podbean App

Play this podcast on Podbean App