Kornhall & Netz

Med Nihad Bunar om gränslandet mellan utbildning och migration

June 7, 2021

”Det som frustrerar mig allra allra mest är att mer eller mindre samstämmiga forskningslutsatser platoniskt avfärdas av våra ledande politiker, de som har makt att faktiskt förändra någonting.”

Hur framställs barn och ungdomar med migrationsbakgrund? På vilket sätt påverkar valfriheten skolan i mångkulturella och strukturellt missgynnade områden? Och vad behövs för att förändra grundstrukturen som driver på skol- och boendesegregationen?

Nihad är professor vid specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Hans forskningsområde berör gränslandet mellan migration, utbildning och urban utveckling. Nihad utsågs 2018 av regeringen till särskild utredare för att kartlägga behovet av åtgärder i modersmålsundervisningen och studiehandledningen på modersmål i grundskolan. Idag forskar han både om nyanlända elever i gymnasieskolan och barns och ungdomars uppväxtvillkor.

Programledare: Ingela Netz och Per Kornhall. 

Om du vill kommentera, ställa frågor eller föreslå ämnen och intervjupersoner är du välkommen att mejla per(a)kornhall.se eller ingela.netz(a)gmail.com. 

Läs mer om podden Kornhall & Netz och programledarna på Arena Idés webbsajt, https://arenaide.se/kornhall-netz/ 

Arena Idé är en progressiv, partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Vi är en ideell förening och finansieras av fackföreningsrörelsen. En del av Arenagruppen.

Citat från Nihad: 

”Vi kan aldrig förstå segregationen och de segregerande mekanismerna och vi bara tittar på vad som händer i vissa bostadsområden som har fått stämpeln ’segregerade’, ’missgynnade’ och så vidare. Vi måste lyfta blicken mot närsamhället.”

”Det som frustrerar mig allra allra mest är att mer eller mindre samstämmiga forskningslutsatser platoniskt avfärdas av våra ledande politiker, de som har makt att faktiskt förändra någonting.”

”Det är något som inte stämmer i det här samhället. Å ena sidan finns det hur mycket pengar som helst men å andra sidan har man inte sylt till bullar till pensionärer i något äldrehem… Jag tycker det är så onödigt. För att vi har råd. Men hur vi fördelar det här är en annan femma.”

”Jag vill bort från viktimiseringen. Jag vill bort från stigmatiseringen. Jag vill precis som ungdomarna säger till mig och min kollegor tillbaka till frågan om individen. Individens skyldigheter och rättigheter.”

”Vad vi gör med det här landet det är ju ett gemensamt ansvar och ju mindre vi hägnar in varandra i artificiella kategorier och behandlar varandra som grupper och inte som individer, desto bättre och lättare blir det att lösa våra gemensamma samhällsutmaningar.”

Podbean App

Play this podcast on Podbean App